Единствено Естествен Електромагнетизъм

ЕМП и стресовите прoтеини

Стресовите протеини са наистина незаменим инструмент на тялото да се справя със стресори от най-различен характер и ЕМП от нейонизиращата радиация с различни честоти са сред факторите, които предизвикват стресов отговор в опит на тялото ни да се защити от разрушителния им ефект.

Нейонизиращата радиация и ДНК

От десетилетия, биолозите са установили, че нейонизиращата радиация може да взаимодейства с и да уврежда клетъчния геном (ДНК) на всяка една жива клетка. Увредената по този начин клетка или умира или, ако организмът не успее да приложи върху нея програмата за клетъчна смърт (апоптоза), то тя мутира.

Дали да се заземяваме?

Какво ни дава заземяването? Земната повърхност е заредена отрицателно с огромно количество свободни електрони, които буквално можем да приемаме от нея, балансирайки презаредените си с положителни заряди тела и използвайки я като един огромен антиоксидант.

Емоционален и електромагнитен стрес – каква е разликата?

През последните двайсетина години стана много популярно да се твърди, че не друго, а стресът е едва ли не основната причина за експоненциално нарастващата вълна от нови и почти нечувани поради изключителната си рядкост преди заболявания.