Единствено Естествен Електромагнетизъм

Дали да пристъпим към изпълнение на защита от нейонизираща радиацияТук искам да разгледам принципните положения с изпълнението на физическа защита от нейонизираща радиация.

Най-вече трябва да се знае, че не всички видове нейонизираща радиация могат да бъдат адресирани чрез защитни материали, т.е. спирани или отслабвани по такъв метод.

Един от най-опасните видове такава радиация, която не можем да спираме е променливо магнитно поле с честоти 50 и повече трептения за секунда (50Hz) – където по-високочестотните трептения идват от нежеланото (не само за нас, но дори за електроуредите и въобще цялата индустрия) замърсяване на електрическите инсталации с т. нар. Мръсно електричество, криещо в себе си по-високи и още по-опасни за биологичните ни функции високи честоти.
Какво представлява променливо магнитно поле, можете да прочетете тук, в описанието на този тип обследване. Спрях се на този важен детайл, тъй като трбява да имаме предивд от какво всъщност сме се защитили и от какво не, като вземем мерки за това, което не можем да спрем чрез защита, по други начини, но в никакъв случай не го пренебрегваме, предвид доказания му твърде опасен характер.

Накратко казано, защитние материали могат да ни предпазят от излъчванита на радио честотните и микровълнови източници и от електростатични полета със стандартни честоти (50Hz за България) и техните паразитни високочестотни хармоници.

Следващото нещо, което трябва да имаме предвид е начинът на изпълнение на защитата и конкретните параметри на силите, от които искаме да се защитим. Тъй като класа на качество и сила на възпиране на проникване на различните видове излъчвания варира твърде широко при различните производители и модели на защитните материали.
Ето защо е важно материята за защита, било тя под формата на плат, на боя, на специализиран материал за вграждане в стени и т.н. да отговаря на характеристики за осигуряване на затихване с децибели в различните честотни диапазони, каквито са най-желани в нашия конкретен случай, както и, още повече – да посреща адекватно целевия диапазон на интензитета на техногенната радиация, към който се стремим след изпълнението на защитата. По този последен критерии, след извършено обследване и анализ на съвкупността от електромагнитни фактори в жилищната среда, аз правя избор на материал с необходимото качество и екраниращи (затихващи) способности.

Детско креватче, около което е изработен балдахин от специализирана материя, защитаваща от електростатични полета и микровълнова радиация, вкл. и ниски радио и ТВ честотиСлед извършване на правилния избор на материал и вид защита, идва ред и на най-важната част от изпълнението на един проект за защита: неговата реализация. Не мога да подчертая достатъчно дебело колко важно е изпълнението на: нанасянето, вграждането или ушиването да бъде извършено с голяма прецизност и отново в контекста на основния фактор, от който целим да защитим здравето си, като това се отнася и до последващото заземяване на използваните материали, както и разбира се – на връзката между тях.


Неведнъж съм попадал на изпълнения на “защити” с некачествени или дори не-специализирани за тази цел материали, както и на такива, изпълнени с качествени материали, но без да са съобразени важни детайли по изпълнението. И в двата варианта, в над 80% от случаите се постига обратен ефект спрямо търсения, т.е. обитателите на предполагаемо защитеното пространство се оказват “в капан” на собственото си творение и увеличават излагането си на електромагнитна радиация. Същото споделят и колеги от Германия и Щатите. Защо? Защото трябва да се разбере принципа на работа на тези материали преди да се пристъпи към тяхното лековерно използване. Тяхната основна функция е да отразяват и разсейват достигащата до тях радиация, а не я абсорбират.

Ето защо, при изпълнение на защита на цяло помещение или на легло, оставянето на отвор дори с размерите на грахово зърно, може да отслаби с до 70% защитните качества на изпълнената екранировка (защита), а ако имаме неблагоприятното обстоятелство на разположение на източник на микровълново или радио честотно лъчение, насочено именно към тази “пролука”, то нивата на тези излъчвания вътре в предполагаемо защитеното пространство могат да станат дори по-високи отколкото са били преди без никаква защита! Това е така, защото електромагнитна вълна, постъпила вътре в защитеното пространство, ще започне да се отразява хиляди пъти (нещо, което отнема части от секундата, поради високата й честота), докато загуби енергията си или иначе казано докато премине отново и отново през най-абсорбиращата я материя вътре – човешкото тяло – което не би се случило такъв брой пъти когато нямаме никаква защита.

Това са важните причини да е силно рисковано да се изпълнява защита без да е извършено обстойно обследване преди пристъпването към този процес и без да е удостоверено надеждното функциониране на защитата, която сме изградили, след нейното завършване.

А предварителната оценка на нивата на електромагнитния смог, към който генерална роля има и изкуственото осветление и изобщо Светлината в едно жилище е от голямо значение преди избора на защита и по друга причина. В случаите, когато ние защитаваме своето легло (или най-често – това на децата си), то трябва да сме напълно наясно на какви нива на радиация и какъв тип светлина сме подложени през останалото време от денонощието, когато не сме под закрилата на нашата защита и най-вече през вечерните часове преди лягане, както и по време на хранене и храносмилане. Тъй като последно изброените моменти от ежедневието влияят изключително силно на:
– циркадния ни ритъм;
– на правилното и достатъчното производество на нужните ни за последващото нощно възстановяване под защитен балдахин хормони;
– на липсата на производствто на стресови хормони в най-неблагоприятното време от деня – вечер;
– на качественото ни храносмилане, с усвояване на максимално голяма част от ценните хранителни вещества в храната ни – което не протича никак ефективно при храносмилане под въздействието на електромагнитен стрес (повче подробности по тази тема: в статията “Стресът”).

Относно притеснението на много хора, че защитните материали могат да ни попречат да поемаме полезните за нас земни електромагнитни излъчвания. Тези притеснения, макар и логични, са напрактика неоснователни, по няколко причини:
– Земното магнитно поле е постоянно (за даден период от време, то се изменя с бавни темпове в различните части на денонощието) и по двете свои харектеристики (и това, че е постоянно и това, че е магнитно) не подлежи на екраниране с материали, които се използват за защита от нейонизираща радиация – както отбелязах по-горе, магнитните полета не се спират практически от нищо.
– “Шумановият резонанс” има магнитна и електростатична компонента с честоти от 7.83 до около 28Hz, но никоя от тях не подлежи на възпиране с тези материали, които се използват за защита, тъй като те са специално проектирани да не влияят на трептения с честоти под 50Hz. А и не само това – те по природа не могат да възпират разпространението на различните по природа стоящи вълни, каквито са вълните с естествен произход;
– Ако защитните материи биха имали възпиращо въздействие за естествения, земния електромагнетизъм, то хората, прекарващи часове в тях, биха забелязали моментално отклониения в жизнениете си показатели, тъй като тези полета имат фундаментални за живота и здравето функции. Това е доказано и в Германия през 1958г. с експеримент, целенасочено блокиращ Шумановите честоти, но за целта е използван бункер, с дебелина на стените над 80см. и то изработени от метал…
– И не на последно място, не бива да забравяме, че идеологията и целта на този сайт и хората, които стоим зад него: “Единствено Естествен Електромагнетизъм” означава, че на най-голяма почит тук са именно естествени електромагнитни сили, които са фундаментът на живота и гарант за нашето исконно, природно здраве.

Автор:  И. Ганчев