Единствено Естествен Електромагнетизъм

Проектиране на отоплителни системи
с постоянен ток

 Тази услуга е сравнително нова и възникна като “дъщерна услуга” на проектирането за строителство на нови жилища. Отнася се до домове, които могат да използват соларна енергия посредством фотоволтаични модули. 
Наричам я дъщерна тъй като се оказа, че всички  клиенти, желаещи проектиране на ел. инсталациите за новите си домове по напълно безопасен за дългосрочното им здраве начин, винаги проявяваха голям интерес и към тази съпътстваща възможност.
След изграждането на система за автономно захранване с фотоволтаици, която вече желае практически всеки собственик на имот извън големия град, като незаменима допълнителна възможност идва и  безплатното отопление или подгряване на:

  • вода;
  • обитаеми помещения;
  • парници – подземно или надземно;
    и то, разбира се, с напълно безопасния за здравето постоянен ток (DC).

Едно важно уточнение е, че подобен вид отопление може да работи само през деня, но това така или иначе важи и за отоплението чрез използване на инвертор. В много случаи, при средно ниски температури и добра изолация на постройката, дневното отопление може да бъде или напълно или до 80-90% достатъчно, като във вечерните или нощните часове е подпомагано с отопление от друг източник.

Друг съществен плюс на подобна система е, че тя има 100% ефективност съотнесена с предоставената във всеки един момент мощност от закупените фотоволтаични модули, за разлика от инверторните системи, които при най-скъпите решения (от $2500+ за инвертор от най-висок клас), имат пикова ефективност от 92% за големите мощности.

Накратко услугата включва оразмеряване на мощността и групирането на фотоволтаиците, проектиране на трасетата на проводниците, местоположението на всички необходими компоненти (фотоволтаични модули, табло, специализирани солид стейт релета, малък акумулатор и контролер за него, отоплителни уреди и др.), както и подробно описание на параметрите на тези и други по-дребни модули и детаилни напътствия за експлоатация. И не на последно място: консултация при допълнително възникнали въпроси с работата на цялата система.

в