Единствено Естествен Електромагнетизъм
Светлина, вода и магнетизъм

Още след Втората Световна Война в Германия възниква терминът „Bau-Biologie“ (на англ. Building biology) или „Сградна Биология“. Този отрасъл се появява като отговор на големия бум в строителството и съпътстващото го ниско качество, несъответстващо на каквито и да било здравни норми. Учените, още по онова време, отчитат прогресивен упадък на здравето обитателите на новите сгради, като най-вече са засегнати малките деца и възрастните хора.

А днес нещата с безопасността на обитаемите пространства са всъщност много по-сериозни, отколкото са били преди 75 години. Това е така, защото сме позволили в домовете си да навлезе един съвсем нов вид неканен „гостенин“ с неговите невидими силови линии, които за разлика от химическите замърсители, нямат дори тегло и тяхните количествени измерения не са достъпни за разбиранията на обикновения човек. Те са просто ... сили. Сили, за които никъде не се говори официално и ако човек не следи специализираните източници няма откъде да научи за тях.
А защо тези сили са така значима заплаха за здравето ни, защо са по-сериозна такава от химическите и биологичните замърсители и по какъв начин ни влияят, ще разберем от ИДЕЯТА, която стои зад този сайт.

Услуги

Обследване на домове, сгради и открити площи

  • Високочестотни радио-комуникационни сигнали
  • Ниско и средночестотни електростатични полета
  • Ниско и средночестотни електромагнитни полета
  • “Наелектризиране на тялото” (body voltage)
  • “Токове на тялото” (body amperage)
  • Нива на мръсното електричество
  • Спектрални характеристики и пулсации на изкуственото осветление и екрани
  • Концентрацията на радиоактивния газ радон

Проектиране за строителство

Новият дом е нещо наистина прекрасно. А новият дом е и ново място, често и ново начало. Знаем ли всичко обаче, което би направило това начало … безупречно? Защото едва ли искаме да започваме строителството на новата част от живота си с големи компромиси.

А избирането дори само на мястото, на което създаваме нов дом е нелека задача. Но кои фактори да съблюдаваме, когато избираме и дали да изпълним всичко по познатия ни… “конвенционален” начин? …

Проектиране на отоплителни системи с постоянен ток

  Тази услуга се отнася до домове, които могат да използват соларна енергия посредством фотоволтаични модули, като адресира отоплението на помещения, подгряването на вода, лехи и други.
  Ключовото при нея е, че елиминира употребата на соларен инвертор, като най-мощен и най-опасен източник на средно и  високочестотна електромагнитна радиация в дом, използващ соларна енергия… 

Казвам се
Иван Ганчев

Вече станаха повече от десет години откакто осъзнах, че в посока условия за здравословен и безгрижен в това отношение живот, има нещо в този свят, което е силно различно от времето на моето детство през 80-те години.