Единствено Естествен Електромагнетизъм

Обследване на домове, сгради и открити площи

Предлаганите услуги включват измерването и анализа на описаните по-долу видове електромагнитен смог:

Високочестотни радио-комуникационни сигнали и микровълнова радиация - от 250 KHz до 10 GHzНиско и средночестотни магнитни полета – с честоти до 1 МHzНиско и средночестотни електростатични полета – с честоти до 1 МHz“Наелектризиране на тялото“ (body voltage) – с честоти до 1 MHz *“Токове на тялото“ (body amperage) – с честоти до 100 KHz *Нива на мръсното електричество (Dirty Electricity, Dirty Power)Спектрални характеристики и пулсации на изкуственото осветлениеКонцентрацията на радиоактивния газ радон
РАДИО ЧЕСТОТИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИГНАЛИ
(микровълнова радиация)

Може да се каже, че това изследване е най-популярното тъй като устройствата за безжична комуникация навлязоха масово в живота ни сравнително от скоро и някои хора все пак са склонни да се замислят дали тази промяна е без никакво значение за хора, животни и природа.

Терминът “радио вълни” съвсем не се ограничава само до вълните на ефирното радио и телевизия, а всъщност включва изключително широк диапазон от средни и високи честоти. Към същата група излъчвания спада и микровълновата радиация, която носи името си от сравнително малката дължина на вълните си. Списък от популярните услуги или източници включва, но не се изчерпва с:
– радио услуги: АМ и FM радио, DAB+, DVBT, BOS, Tetra
– ефирна и цифрова телевизия, радари – военни, на граждански летища и др.
– комуникационни услуги с малък обсег на действие: Wifi мрежи, DECT телефони, блутуут (bluetooth)
– комуникационни услуги с далечен обхват на действие: Wifi мрежи, GPRS, UMTS, LTE и разбира се 5G
Всичко това се помещава в честоти от 500 Khz do 6GHz (засега), като някои трафик радари са и на доста по-високи честоти.
A ето и смислените, истински биологично-безопасни стойности за нейонизираща радиация от радиочестотния диапазон:

Тук съм дал двете възможни мерни единици за измерване на радиочестотния интензитет, за да няма объркани хора. А често, когато се изписват някои данни от официални измервания, провеждани от властите, манипулативно се използват по-малките мерни единици, за да не “стряскат”, както и да объркват незапознатите, че отчетените нива са “ниски”.
Нека обобщя най-важното от горната таблица: Според стандартите за биологична безопасност, всичко над 0.1 µW/m2 по време на сън, крие рискове за здравето, апък препоръчителните максимални нива за престой на открито спрямо Зауцбургската конвенция от 2008г. (не е посочена в таблицата) е 10 µW/m2. В контраст на това, в България, допустимите максимални нива, излъчвани от антени са 100,000 µW/m2 !…

Важно е сградният биолог да разбира добре целия честотен диапазон и най-вече принципа на работа и оттам влиянието върху здравето на различните технологии, които се помещават в него.
Често чувам схващания, че радио и телевизионните сигнали “не са опасни, тъй като ги има от повече от 100 години”. Статистиките и изследванията обаче показват съвсем друга картина и аз нямам никакво основание да пренебрегвам такива източници, поради което в арсенала си съм отделил специално място и за апаратура, измерваща точно този тип сигнали.

ПРОМЕНЛИВОТОКОВИ МАГНИТНИ ПОЛЕТА

Честотните електромагнитни полета (или само магнитни полета) се създават в следствие от протичащ променлив ток. На теория те не би трябвало да се разпространяват на повече от 3-4 педи от проводник, по който тече ток.
Практиката обаче показва съвършено различна картина. В над 95% от ел. инсталациите в жилищни и обществени сгради се наблюдават силни магнитни полета (със стандартните 50 Hz, ала и с доста по-високи честоти), които са в следствие на “грешки при окабеляването”, извършено от електротехниците, полагали инсталациите. Грешките са толкова много видове и категории, че практически няма място без нито една от тях, а почти всички те водят до значително повишаване на магнитните полета (а често и на електростатичните). Те са грешки от гледна точка на приетите в повечето страни стандарти за електробезопасност. Оказва се обаче, че повечето електротехници и проектанти изобщо не са запознати с тези правила и норми, които са създадени основно за пожаробезопасност, но и не само.
За повишени магнитени полета в жилищни сгради и за влиянието им върху хората, особено върху децата, има данни от повече от 55 години и ефектите, които предизвикват върху живите организми са отдавна известни и още по-нагледно демонстрирани отколкото тези от микровълновата радиация. Статистическите данни и лабораторните изследвания, недвусмислено показват пряка корелация между този тип излъчване и:
– детската левкимия и лимфома;
– различни видове рак при възрастни, най-откроим и с най-много статистически данни е този на гърдата при жените;
– подтискане производството на мелатонин с всички произтичащи от това последствия, между които и тези от горните 2 подточки;
Моля, за да добиете реална представа за измеренията на интензитетите и възможните опасности от магнитните полета, да прегледате това кратко видео по темата:

А по отношение на последната точка от по-горния списък, е важно да се отбележи, че мелатонинът би трябвало да достигне близки до пиковите си стойности за денонощието в по-късните вечерни часове, т.е. точно тогава, когато и консумацията на електричество е най-голяма в жилищните сгради. Последното често води и до пикови стойности на електромагнитните полета в тези часове.
Ето защо в жилища, където се наблюдават високи магнитни полета през друго време от денонощието, е силно препоръчително да се направи запис на магнитните полета за 12 или 24 часа, заедено с техните честотни характеристики (магнитното подразделение на мръсното електричество), тъй като последните са изключително опасни дори при слаб интензитет. Повече за това в секцията за мръсното електричесто.

А ето и съответната таблица за класификация на силата на променливотоковите магнитни полета, спрямо биологичното им въздействие:

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ ПОЛЕТА

Електростатично поле (или още електрическо поле – ЕП), се създава между 2 точки с различен поляритет. Силата на това поле се измерва във „волт на метър” (V/m) и е пряко зависима от стойността на напрежението между двете точки, или проводника, както и от разстоянието между тях.
Трябва да се има предвид, че за присъствието на електростатичните полета в дома, не е нужно да има протичане на електрически ток, а единствено проводниците от ел. инсталацията да са свързани към ел. мрежата. Нищо повече. Това е достатъчно тяхното електростатично поле да бъде “регистрирано” от нашите тела на разстояния от над 6 метра от проводник под напрежение.
Максимално допустимата сила на околното електростатично поле по време на сън е едва 0.3 V/m (разглеждаме варианта “със свободен потенциал”), a през останалото време – неповече от 1.5V/m, като често измерваните стойности са над 30V/m, което е твърде далеч от каквито и да било здравословни норми:

Важно е да отбележим, че всички стойности извън зеленото поле влияят негативно върху нашето здраве с акумулиращи се с течение на времето ефекти. А колкото “по към червената зона” се намират силата на излъчванията, в които спим или се застояваме през останалото време, толкова по-бързо тези натрупващи се поражения върху нашето тяло довеждат до забележими здравословни отклонения.

Освен, че ние сме изпълнени с безброй вътрешни точки с различен потенциал, определящи посоката и нуждата от протичане на свръх фини постоянно токови изпулси, външната повърхност на нашата кожа също така има множество точки с различен поляритет.
Тъй като целият ни организъм работи на базата на тези фини постоянно токови сигнали, и всяко „потрепване” на всичко в него е перфекно синхронизирано благодарение именно на тях, то грубото разбалансиране на тази система води до съществени изменения в ефективността и начина, по който клетките, митохондриите и енергийните ни центрове са създадени да комуникират и да изпълняват своите функции.
Потенциалните разлики между вътрешността на клетките и външната им мембрана е от порядъка на 25 миливолта (25mV), a различните точки от кожата ни имат потенциални разлики от само няколко миливолта – 2, 3 или 5 mV, докато техногенните електростатични полета водят до наелектризиране на цялото тяло и промяна на тези фини потенциални разлики, придавайки на тялото ни потенциали от няколко стотин до няколко хиляди миливолта (т.е. няколко волта!). Повече за директно измеримия ефект от електростатичните полета върху нашата външна повърност можем да установим чрез измерването на body voltage.

Към това обследване спада и изготвянето на специализирана карта (предоставя се електронно след края на обследването) на електростатичните полета, които се излъчват в различни зони от вашето легло – това е така нареченото от сградните биолози в Германия и по света “9 точково измерване”. Чрез тази лесно разбираема цветна карта, вие ще можете много интуитивно да се ориентирате дали има нещо смущаващо в невидимите за всички нас излъчвания и да наблюдавате силата на полетата в различните зони от леглото си.
Тези зони могат да се различават твърде силно поради силно променливия характер на излъчванията от електрическата мрежа спрямо местоположението в пространството и отдалечеността от източника им. За жалост, при силно нежелани стойности над 0.3 V/m (жълтата зона) и доказано опасни такива над 1.5 V/m (оранжевата зона), нерядко се случва над легло да се наблюдава следната карта на електростатични полета:


горните 3 точки са в областта на главата на спящия човек, средните 3 точки са в областта на кръста, а долните 3 – в областта на краката.

А нашата обща цел с вас е излъчванията да се сведат до подобни или по-добри стойности във всички зони, в които се разполага тялото ви по време на сън:


Това при електростатичните полета в немалко случаи е постижимо с относително малки промени в навиците на обитателите на дома или в краен случаи – с умерено голяма инвестиция в защитни материали

НАЕЛЕКТРИЗИРАНЕ на ТЯЛОТО С ПРОМЕНЛИВО НАПРЕЖЕНИЕ

Хората сме създадени да стъпваме боси върху повърхността на земята и всяко отклонение от това води до съществени изменения в енергийното и физиологичното ни тяло. Ако ние стъпваме боси по земята, както е нормално, здравословно и природно, та нашата потенциална разлика със земната повърхност в тези случаи е 0 миливолта (mV AC) , а дори когато сме изолирани от земята с гумени подметки, или дори сме на височина над нея – на дърво например, тази разлика пак не е голяма – 3 или 4 миливолта, измерени в променливо напрежение (AC). Ето например колко е потенциалната разлика спрямо земната повърхност на кожата на малко дете, спящо в стая с неутрализиран електромагнитен смог: (1.9 mV):

Съвсем друг е случаят обаче, когато на 7-8 или по-малко метра от човек в едно помещение, има електропроводник от битовата ел. инсталация, който е под стандартното напрежение от 220V, или просто включен в контакта, но неработещ ел. уред. Тези 7 метра не са универсална рецепта, тъй като пре-предаването на този тип излъчване се получава от металните елементи в сградите и в интериора и е строго индивидуално, в зависимост от тяхното разположение един спрямо друг и посоката на източника на полето. Ето защо в много от случаите, може да се наблюдава силно намаляване или увеличаване на това поле (от порядъка на 10 до 100 пъти) само с преместването на тялото на човека с 30 или 50 сантиметра е определена посока.
За съжаление при стандартно изпълнените инсталации, потенциалната разлика на тялото спрямо земната повърхност достига от 300 до 3000 mV (а често и повече), до напълно несъвместими със здравето нива. Максимално допустимата потенциална разлика е до 10 mV (втори ред втора колонка в таблицата по-долу) по време на сън и хранене и до максимум 100mV през останалата част от денонощието (колонката в жълто):

ИНДУЦИРАНИ ТОКОВЕ В ТЯЛОТО

При наличие на околни електростатични и електромагнитни полета, в тялото на човек може да се индуцират (да възникнат) микро токове с променлив характер от порядъка на няколко до няколко стотин микро ампера (милионни части от ампера). Подобни токова са изключително опасни, тъй като всяка една жизнена функция в нашите клетки и нашите митохондрии е базирана на протичането на собствени микро токове, а в много случаи на хилядни части от микроампера, т.е. нано ампери (милиардни части от ампера).
В началото на ХХ-ти век индийският биофизик J. C. Bose, а след него и редица други, показват как моментното прилагане на ток със сила от 3 µA (микро ампера) върху експериментални животни поставя в състояние на свръх чувствителност засеганатите нервни окончания за 40 секунди. А само 1µА при растения и 330 нано ампера (1/3 от микро ампера) при животни са достатъчни да ускорят или забавят неврологичните импулси с 20% !
На този фон можем спокойно да твърдим, че напълно безопасната граница от индуциран в човешкото тяло променлив ток е 0 µА (нула! микро ампера).

Ето един много добър ресурс по въпроса

Повече подробности за този силно неглижиран от много сградни биолози феномен, можете да видите в теста на полеви условия, който правя и разяснявам в това видео:

МРЪСНО ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Мръсното електричество е високочестотното проявление на електростатичните полета, на магнитните полета, както и на индуцирането на токовете в тялото.

Мръсното електричество или още т. нар. паразитни хармоници, разпространяващи се по трасетата на ел. инсталациите е нещо изключително подценявано от повечето сградни биолози, което е голям проблем, тъй като то много често има по-силно вредно влияние от стандартните честоти от 50Hz на магнитните и електростатичните полета.
То започва при честоти от 100Hz (херца) и може да достигне до честоти от над 500KHz (500,000 херца!). Най-общо казано тези вълни с голяма честота са още по-опасни от магнитните и електростатичните компоненти на “стандартното” 50-херцово електричество, защото по-голямата честота, носи и по-голяма енергия на фотоните и по тази причина има още по-силен биологичен ефект. Отделно, честотите, с които се разпространяват тези честотните замърсители в електрическата мрежа са и много по-далеч от биологично познатите на нашите организми честоти от порядъка на 7.83 херца например (Шумановият резонанс) и те са огромен стрес за телата ни.
Затова и аз съм се фокусирал изключително силно върху отчитането на присъствието на тези по-високи честоти в жилищните пространства и специално съм съобразил оборудването си така, че да мога да засичам и анализирам с него високочестотни електромагнитни, електростатични полета, наелектризиране на тялото и индуцирани токове в тялото.
Това е така, защото не би имало голяма полза от обследване на дома, което отчита само 50 херцовите и/или близки п честота трептения на посочените измервания, а пренебрегва съществуването на по-високо-честотните им проявления, предвид, че както казах те са и доста по-опасни от така или иначе не безопасните нискочестотни компоненти.
Учени и изслвдователи, както и топ световният производител на професионално оборудване за сградни биолози и електросмог анализизираща апаратура изобщо, чийто уреди използвам и аз (GIgahertz solutions) са единодушни в това, че измерените нива на електромагнитни, електростатични полета, наелектризиране на тялото и индуцирани токове в тялото трябва да бъдат умножавани по 10, преди да се сравняват с приетите международни стандарти за биологична безопаснот, от които се ръководим сградните биолози при честоти от 50 или 60 херца.
А ето ги и тях (тук разглеждаме последните 3 реда):

СПЕКТРАЛНИ (вълнови) ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИНТЕНЗИТЕТ и ПУЛСАЦИИ на ИЗКУСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Това е не само измерване, а е всъщност тест на качеството на светлинните източници в едно закрито пространство.
Много съшествено е да се отбележи, че значението на типа излъчване на светлина с определена дължина на вълната и нейната пулсация във времето (практически незабележима за просто око) е едно от най-големите по отношение на подготовката на тялото за нощния период на възстановяване, на качеството на протичане на двата фундаментални клетъчни процеса автофагия и апоптоза и оттам: и най-най-основно условие за дългосрочното здраве на обитателите.
Споменатите характеристики на изкуствения светлинен поток са:
– директна причина за производството на стресови хормони в най-неподходящото време от денонощието (вечер); – силен спад в производството на господстващия клетъчното възстановяване хормон мелатонин;
– много значими отклонения от синхронизацията с циркадния ритъм на тялото;
– силни нарушения във взаимосвързания вит. А <—> вит. D цикъл, водещи до спад в нивата и на двата витамина;
– освобождаването в кръвопотока на токсични съединения с канцерогенен характер от групата на дехидите;
– разрушаване на всички “хем-базирани” протеини в тялото, имащи най-разнообразни функции (напр. хем-оглобинът);
– разпад на молекулите, свързани с фоторецепторите меланопсин (реагиращи на синя светлина), най-богати на които е ретината, но се намират и в кожата и подкожната мазнина;
– и още и още, списъкът не свършва до тук.
Важно е да се отбележи, че изкуственото осветление, както и изобщо външната светлина, която достига до кътчетата на едно закрито пространство, силно повлиява циркадните ритми, мелатонина и други хормони дори през деня, затова е от съществено значение да се вземат мерки за типа и качеството на осветлението и за през деня и за вечерта (като изискванията са различни за двата периода), за да можем да се доближим максимално до естествените си ритми и да имаме един наистина качествен сън.
А качеството на съня, зависи от светлината попадаща през целия ден и цялата вечер върху ретината и върху кожата ни.
КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДОН

Радонът е газ, който се образува при α-разпада на радиевия изотоп. Този газ получава голямо обществено внимание, защото е намерен дори в нови сгради, особено в мазета и техните приземни етажи, но не единствено там. Източник на радон в сградите е почвата поради съдържанието на малки количества радиоактивни материали, които в процеса на разпадане формират радон. Но този газ се излъчва и от строителните материали, най-вече цимента. Ето защо концентрацията му е строго индивудуална за всяка отделна сграда и може да варира в пъти дори между съседни постройки.

Радонът прониква в дихателната система при вдишване, облъчвайки тъканите на дихателната система. Колкото по-висока е концентрацията на радон, толкова по-голям е рискът от заболявания на белите дробове. Радонът е отговорен за повече от половината от експозицията на естествено радиоактивно (йонизиращо) лъчение, което получаваме.
Оптимално, за един здравословен климат в едно помещение е добре да имеме стойности от 0.8 до 1 pCi/L.

* За къщи или за жилищни пространства, които имат достъп до правилно извършено заземяване.

1. Комплектна цена за обследване, включващо всички изброени по-горе параметри на жилище с до 2 спални и място за хранене или продължителен престой (дневна): 380 лв.
За допълнителна спалня или друго помещение, към цената се прибавят по 90лв./помещение.
Забележка: Базовото обследване отнема средно около 5 часа на място и още около 3 за подготовка. Моля прочетете по-надолу до края на тази страница, за да разберете какво всъщност представлява обследването и защо е толкова комплексен процес.

2. Цената на обследване на открита площ за преценка дали тя е подходящ избор на място за строеж се обуславя от измерваните параметри и може да варира от 300 до 380лв. Например  може да няма необходимост от измерване на електростатични и електромагнитни, както и нива на мръсно електричество ако мястот е извън населен район и в близост няма електропреносна система. За високоволтовите далекопроводи, “близост” може да означава 250 или дори 300 метра!

Общи положения относно самото обследване

Обследване или още оценяване на електромагнитната среда на едно жилищно пространство, далеч не означава просто “измерване”. Много хора си представят, че е вьзможно някой да направи полезна и смислена оценка на най-значимите фактори, водещи до силно и пряко вьздействие вьрху физическото и емоционалното им здраве, като просто включи някакьв уред за минута или две, запише показанията на екрана и даде кратко разяснение дали е “добре или зле”. За съжаление това е много далеч от реалността.

Света, в който живеем обаче, не ни дава лукса да правим истински важните и фундаментални за нас и децата ни неща бьрзо и “между другото”. Така сигурно ще е по-лесно да се разбере защо едно пьлно обследване, включващо всички познати на човека изкуствени електромагнитни фактори на две спални и дневна, няма как да протече за по-малко от 4-5, а понякога и до 6+ часа. Продължителността му може да достигне 6 часа когато се търси:
1. решение за намаляване на високо електростатично, електромагнитно поле и мръсно електричество чрез изключване на предпазители за електрозахранването от ел. таблото;
2. да се установи дали конкретен уред/и създава в определени области от жилището силно завишен ел. смог, причинен от електрозахранването (или вграден електронен блок) на въпросното устройство. Това може да бъде:
2.1) зарядно за малко устройство (телефон, рутер);
  2.2) блендер или друг домакински електроуред (с електромотор, но незадължително в експлоатация!);
2.3) Различни видове крушки, лед ленти, пури (и то не по отношение на излъчваната от тях светлина!);
И тежката артилерия в областта на силните високочестотни магнитни и електростатични полета:  
2.4) UPS;
2.5) Соларен или ветрогенераторен инвертор и др.;
3. “Скрит” източник на микровълнова радиация, за който обитателите не подозират, че е включен в жилището им (в 80% от случаите има такъв);

За някои жилищни пространства, на които има силен електромагнитен смог, причинен от външни фактори, извън територията на имота е възможно, след предварителна уговорка и минимална надценка, да се направи измерване на електростатично или електромагнитно поле (с честоти до 1MHz), както и микровълнова радиация (от 27MHz до 10GHz) в продължение на 12 или 24 часа. При такова продължително измерване, съответният уред или уреди се оставят в жилището на клиента без да се местят за съответния период и записват данните от периода, коiто след това се предоставяt на клиента в графичен вид, онагледяващ силата на полетата с разбивка “до минута”, максимални, минимални, средни стойности и честотни диапазони (за ел. полетата) и разбира се разяснения какво влияние може да има всичко това върху здравето. Това е практически целесъобразно най-вече при високи електромагнитни полета, причинени от всякакъв вид външни източници: близкоразположени трафопости, подстанции, високо- и нисковолтажни улични проводници, инсталации в съседни имоти или апартаменти и др., тъй като електромагнитното (или само магнитното) поле се определя от силата на протичащия ток, който често е с променливи стойности в различните части от денонощието и често е с по-високи средни нива през зимния сезон.

Грешки при окабеляване на жилищни пространства

Ако при нетипично високи стойноти за електростатични или магнитни полета при липса на силни външни източници в съседство, се установи, че  те са създадени от самата ел. инсталация на жилището, тогава е необходимо да се направи разследване коя част от ел. инсталацията е причина за тези полета. Важно е да се отбележи, че нерядко дори при изключени предпазители може да има високи нива (над 0.4mG) на магнитни полета. Те се дължат на окабеляване от електротехници, които не са спазвали принципите за техническа (и още по-малко за биологична) безопасност при първоначалното изпълнение на ел. инсталацията.

Търсенето на точното местоположение и причина за тези проблеми понякога е изключително трудоемко, тъй като всички проводници са положени в стените, които след това са измазани и сградния биолог няма достъп до проводниците както и до чертежи, документиращи тяхните трасета и начин на свързване. Трудоемко и разходоемко може да се окаже и поправянето на подобни проблеми, ако се налага подмяна на части от ел. трасетата. Тези услуги са предмет на допълнително подробно обсъждане и се заплащат отделно.

Нужно ли е да се извършват всички измервания и анализи, които са посочени в списъка по-горе?

Тъй като хората най-масово се сещат само за безжични комуникационни устройства, в 9.9 от 10 случая те пренебрегват напълно останалата част от електромагнитния спектър. Но как се отличава тя по отношение на директната опасност за нашето здраве от микровълновата радиация (или още радио комуникациите)? Всъщност ако не влизаме в детайли тук – почти никак, а ако влезем в съвсем кратки детайли, то е редно да споменем, че другите типове електросмог, които адресирам при обследванията си, са често и много по-опасни, тъй като:
– обитателите на жилищата ги допускат много по-близо до себе си, буквално на сантиметри;
– имат сходен високочестотен и хаотичен характер (като напр. мръсното електричество) или пък:
– водят до значим и отчетлив (т.е. измерим по отношение на хормоналните нива) резултат при:
а) разрушаването на прецизния организмов циркаден ритъм а оттам и:
б) създаването на хаос в деликатния хормонален и витаминен баланс, имащ фундаментално значение за здравето в дългосрочен план;
в) образуването на силно токсични химични вещества в кръвопотока и клетките (по подобие на ефектите от светлинното замърсяване). Да, електромагнитните вълни с различна честота и характер водят до синтеза на материя в организмите, под формата на токсични химични елементи, като например силния канцероген пероксинитрит (peroxynitrite).

Неподозирайки тези и други “подробности”, често хората се надяват да спестят средства от по-комплексно обследване, анализ и разяснения, като адресират само “най-важната” част, която те са сметнали за такава – напр. рутери и антени.

Мили хора, ако до вас е достигнала информацията, че има от какво да се притеснявате в категорията на “безжичните излъчвания”, то моля ви, отделете още малко време да се запознаете и защо целият електромагнитен спектър, който е изкуствено създаден, всъщност пряко се противопоставя на вашите естествени жизнени електромагнитни функции. Отделете малко време да се запознаете и защо водещо за нашето здраве е нашето електромагнитно начало, а не прокламираното от официалната медицина биохимично такова. Мога да ви гарантирам, че отделеното време ще ви се “изплати” в пъти и ще си благодарите до безкрай, че сте го направили!
А тъй като информацията на български език за ефектите върху човешкото здраве на нейонизиращата радиация е изключително оскъдна, то с времето аз съм се старал да синтезитрам огромни обеми от информация на официално документирани научни изследвания, статистически данни и емпирични примери, под формаа на статии, които можете да намерите в блога на този сайт.

Ето защо и адресирането на една пета от електромагнитното замърсяване около вас (т.е. само безжичните комуникации) е почти безсмислено, ако не се вземат мерки и за другите видове електросмог, които с изключение на променливите магнитни полета, са всъщност с една и съща природа и физически характеристики. Просто се различават по някои определяни от нас хората черти, но като фундамент са едно и също нещо, а именно – различни форми на светлина. И в частност на невидимата за очите ни светлина, но уви – изкуствена, несъществувала никога на Земята, крайно токсична светлина.
А променливото магнитно поле е малко по-особено поради измеримите според нашите възприятия магнитни свойства, но то, както и останалите 4 вида изкуствени електро-замърсители има своя честота, а за съжаление – вече и множество честоти, излъчвани едновременно (мръсното електричество).

За да се разбере още по-добре смисъла на цялостния подход ще направя следното сравнение: Да се притесняваме само за микровълновата радиация (комуникациите) около нас е като да знаем, че в храната ни ежедневно се намират пет силно концерогенни пестицида, но да ни е грижа само за ДДТ например, защото за него сме чували, че в крайна сметка, след повече от 40 години употреба някой все пак се е преборил то да бъде забранено официално, но не сме отворили да прочетем дали щом все пак съществува един така опасен пестицид, няма опасност да се окаже, че съществуват и други, за които не сме били официално известени”…

Това може да е така, за да не развалят някои хора комфорта на спокойствието си. Аз обаче имам проблем с извършването на непълни облседвания, които адресират само един или два от петте основни и шести “сборен” електромагнитни замърсители, защото съм си тръгвал така от “частично” обследване с чувство на неудовлетворение, че съм извършил половинчато работата си, а наелите ме хора, макар и получили това, което искат, са останали лъжливо спокойни поради неадресираните части от електросмога около тях. Ето защо вече не го правя, тъй като реших да работя само по смислен и холистичен начин.

Как протича процесът на обследване и защо цената му е такава?

В процеса на обследване вие сте дейни участници. Това е практически задължително, защото така с очите и ушите си ще се убеждавате какво се носи около вас и ще можете да “видите и чуете” невидимото и безмълвното, ще можете и да разберете материята много по-добре, като с разгръщането на обследването аз обяснявам подробно и достъпно всичко, което наблюдаваме заедно, според нивото ви на подготовка и осъзнатост по… определени теми. Казвам определени теми, тъй като електромагнетизмът има освен своите чисто физични измерения, така и фино-енергийни измерения и влияния. Както съм описал в страницата ИДЕЯ на този сайт, електромагнетизмът е всъщност връзката между видимото и невидимото. Така, работейки заедно с мен, ще можете да придобиете много по-обширна и ясна представа за материята, да я свържете със свои предишни познания в други области от сферата на храненето, на лечебните постове (“гладувания”) и холистичното здраве изобщо (които неизбежно често биват засягани при практичски всички мои обследвания).
А също така и най-вече: да вникнете в необходимостта от промени…

Отделно, често спонтанно се случва, докато съм “на гости” у вас, да засегнем и някои теми, на пръв поглед не пряко свързани с горе изброените. Например, ако усетя, че човекът срещу мен би оценил и би се възползвал и от друга информация за дома си, мога да изкажа мнение за някои елементи в него, които са в силен разрез с естествените енергийни потоци (по линията на Фън Шуй например, но не само).

Обследването се състои от 6 основни стъпки, като никоя от тях не е просто “включване на дадения уред и отчитане на показанията му”. Това е общото очакване, но то е твърдо далеч от истината. Всяко излъчване има твърде специфичен характер на разпространение и методология за неутрализиране.
Освен това, с изклчение на изкуственото осветление, всички останали видове излъчвания са със силно променлив характер по отношение на:
– точното местоположение на човека в помещението (често дори 20-30 см могат да дадат съществена разлика в поеманата радиация);
– кратките пикове или импулси на излъчването, които, за да бъдат улавяни с точност е необходима изключително добра подготовка на сградния биолог – както откъм преценка и методология, придобивани и с обширна теоретична подготовка и с реална опитност, така и откъм използваното строго специализирано оборудване.

Сега ще споделя по малко и за двата основни елемента от последната подточка.
След като вече имах отлична техническа подготовка за повечето видове излъчвания от образованието си и най-вече от работата си в телеком индустрията, през 2017г. инвестирах в първия си комбиниран уред (Cornet EDT88 – нисък клас) за измерване на микровълнова радиация, електромагнитни и електростатични полета. След година усилени измервания и дообразоване на професионално ниво именно в тази дейност, започнах да осъзнавам, че фактът, че с всеки изминал ден аз научавах нещо ново за провеждането и “разчитането” на измерваните стойности и влиянието им върху здравето, означава, че това не е така “проста” и “праволинейна” дейност, както масово се счита и както аз самият предполагах.
А истината е, че дори през следващите няколко години на извършване на професионални обследвания все още имаше случаи, в които нещо да ме изненада и към което да се наложи да коригирам методологията си. Просто защото източниците, а и технологиите, пораждащи тези излъчвания са толкова “пъстри”, че човек не може да ги изучи от учебник или курс и да смята, че ги е осмислил и овладял напълно.

Следващият изключително и масово пренебрегван параметър от заинтересованите от темата хора, а и от колеги е самото оборудване. Както и аз в началото, така и много хора, пренебрегвайки най-често от невежество комплексността на излъчваните сигнали, смятат, че всеки уред на пазара, характеризиран като измервателен за определен тип поле, “ще свърши работа”. А моята практика показа, че това е точно обратното, тъй като евтините уреди (често те са направени и за 3 или повече типа измервания), т.е. такива за или под $500, просто не функционират надеждно и не могат да отчетат реални стойности.
Това го разбрах по трудния начин, след като минах през повече от 5 такива различни и то популярни устройства, и то с много добри отзиви в мрежата. Оказа се обаче, че хората, които правят ревюта на такова оборудване, често не са запознати с темата в дълбочина. А тези по-евтини устройства, поради простотата на изпълнението си, масово изпускат определени части от сигналите – краткотрайни пикове (crest factors), проявяващи се за милионни части от секундата, при което отчитаните от тях стойности се оказват между 50 до 1500% по-ниски (в зависимост от типа на източника) от реалните
Освен това, много е важно да се разбере, че при електромагнетизма и оттам при електросмога всичко е трептения и честоти. Всичко!

Ето защо е от първостепенно значение да се поинтересувате и в какъв честотен диапазон функционира апаратурата на вашия сграден биолог, оосбено по отношение на полетата, създавани от електрическата мрежа, тъй като там се крият едни от най-опасните и недоловими от масово използваната апаратура средни честоти, които следва да се установят и анализират с голяма точност, поради много по-голямата им нежелана биологична активност, която причиняват.

А другата страна на масовите “честотни пропуски” се крие в по-ниските, ала и в по-високите честоти на радио-комуникациите, към които спадат както излъчванията на цифрови телевизии и радиа, така и масово пренебрегваните от колегите в бранша радарни инсталации, често заемащи по-високи честотни диапазони – до 9.5GHz, но и изискващи прецизна апаратура, способна да улавя техния тип краткотрайно излъчване. Това е още една причина да използвам най-високия клас апаратура на индустриалния лидер в цветовен мащаб, германският производител Gigahertz Solutions. Тяхното оборудване разполага със специални режими за откриване и трасиране на всички видове далекообхватни радарни системи от цивилно и военно естество.

Ето защо, ако ние се доверим на по-посредствена методология и апаратура за измерване (но измерване, без анализ), резултатът обикновено е, че човек остава фалшиво спокоен, че в обитаемата му среда “всичко е наред” или пък че “не е особено притеснително” и забравя за електромагнитните излъчвания (като повечето от тях остават скрити), насочвайки търсенията си за здраве в други посоки с всички произтичащи от това последствия.

Какво получавам за базовата цена?


1) Попълнен протокол със стойности за всяко едно от отделните измервания, като нагледно се отбелязва за всяка стойност към коя категория на опасност спада и подробно (и според желанието ви) разяснявам как тя би повлияла вашето физиологично и емоционално здраве, дали е от първостепенно значение за него в дългосрочен план и дали е крайно наложително да се вземат мерки за нейното неутрализиране или намаляване от гледна точка на твърдо установените норми за биологична безопасност. Като напомням, че те са между 10 и 100 хиляди пъти по-ниски (т.е. по-строги) от официално приетите за “безопасни” в законовите нормативи…

2) Предложение за решения (понякога има по 2 или 3 варианта) с примерно ценово остойностяване. Тук трябва да се има предвид, че излъчванията на променливи магнитни полета, идващи отвън не могат да бъдат спирани на достъпна за обикновения човек цена. Там често единственото решение е увеличаване на разстоянието от източника, ако жилището (или разположението на мебелите в него) го позволява.

3) Подробни разяснения за смисъла и нуждата от промяна на изкуственото осветление, която се налага в 100% от досега обследваните от мен домове + конкретни елегантни и нискобюджетни решения за това.

4) Общи разяснения и отговори на възникнали ваши въпроси на достъпно ниво по време и след приключване на обследването. Работата ми по определянето на нивата на електросмога във вашия дом и консултациите по възможните варианти за максималното им редуциране не свършва с тръгването ми от дома ви. Тя почти винаги продължава и след това, дистанционно, с доуточнения, доразяснения и пр.