Единствено Естествен Електромагнетизъм

Идеята

Нашата мисия, на хората, които стоим зад този сайт, е да не допуснем фините и съвършени електромагнитни процеси, които ни поддържат живи и истински здрави, да бъдат нарушавани от силните и груби вмешателства на едни напълно нови за нашата родина – Земята, електромагнитни сили.

Тези сили или още Електромагнитни Полета (ЕМП) са нещо, което се появява масово в живота на хората преди малко повече от 140 години. Наричаме ги Техногенен Електромагнетизъм (ТЕМ) и към тях досега никой жив организъм не е успял да се адаптира. Просто защото те нарушават, а често дори и разрушават неговите основи – фундаменталния за живота естествен електромагнетизъм.

Още от древни времена, хората са се отнасяли с особено внимание към домовете си. Имали са големи изисквания към:

1

Местоположението им, често с точност до стъпка или две, защото са били пределно наясно, че човек не може просто … да спи или да се храни на произволно място или където му е удобно. Знаели са, че ако едно място е добро за спане, то няколко педи встрани ситуацията може да е коренно различна поради геомагнитни аномалии и съответстващите им силно неблагоприятни за човешкото здраве силови линии, разпространявани над тези места. Ето защо хората когато са построявали къща с приземен етаж за животните, първо са наблюдавали къде ще се настани добитъка и след това са разполагали леглата си на горния етаж…

2

Ориентацията им в пространството и най-вече по посоките на света, където отново се намесват магнитните сили, но този път благоприятните за човешкия организъм.

Какво всъщност са магнитните сили или електромагнетизмът

…и защо хората са му обръщали много специално внимание?

Защото той е фундаментът на живота, той е в невидимото, той е навсякъде във видимото, а всъщност той е и самата връзка между видимото и невидимото.

Ако повече хора съзнаваха какво е съотношението между големината на атомите и разстоянията между тях, то нямаше да е нужно почти на никого да се обяснява защо всичко, което виждаме е всъщност една електромагнитна реалност, едно практически празно пространство, добиващо вид и “плътност” не благодарение на материалната си основа, а на нематериалните сили на взаимодействие между отделните елементи, които са обаче много далеч едни от други и ние ги възприемаме като еднородна материя благодарение единствено на тези невидими за нас сили.

Електромагнитните (или просто магнитните) сили са в основата на движението, скоростта, ориентацията и поведението на всеки електрон, на всеки атом, на всеки фотон, на всяка молекула, микроорганизъм, митохондрия, клетка, сигнални потоци в комплексните биологични организми и … много повече.

Всъщност няма жив организъм, жива материя, която да не подчинява действието и функциите си на електромагнетизма, както няма и нежива материя, която да не дължи свойствата, цвета, мириса, формата си… отново на електромагнитни взаимодействия между всяка една елементарна частица в нея.

Също така и всеки светлинен поток е една електромагнитна вълна с уникални за нея характеристики. А под въздействието на светлината пък, се сътворява материята. Нарича се фотосинтеза и ние сме решили, че я разбираме напълно. Но дали? Фотосинтезата, както и всяко електромагнитно взаимодействие е квантов процес.

Квантовите процеси

А какво знаят хората за квантовите процеси и за деликатните условия, при които те протичат? За тяхната съвършена синхронност, прецизност и 100%-ово КПД? За извънредно слабите електромагнитни сили, които царуват в този микроскопичен свят, някои от тях едва доловими с най-прецизната апаратура на земята?

И най-вече за лесния начин да бъдат нарушени от външни електромагнитни фактори, с които ние никога не сме имали досега… досега.