Единствено Естествен Електромагнетизъм

Услуги

Обследване на домове, сгради и открити площи

  • Високочестотни радио-комуникационни сигнали
  • Ниско и средночестотни електростатични полета
  • Ниско и средночестотни електромагнитни полета
  • “Наелектризиране на тялото” (body voltage)
  • Токове на тялото” (body amperage)
  • Нива на мръсното електричество
  • Геопатогенни зони
  • Степента на високочестотното трептене на изкуственото осветление, телевизионни и компютърни дисплеи и други
  • Концентрацията на радиоактивния газ радон

Проектиране за строителство

Новият дом е нещо наистина прекрасно. А новият дом е и ново място, често и ново начало. Знаем ли всичко обаче, което би направило това начало … безупречно? Защото едва ли искаме да започваме строителството на новата част от живота си с големи компромиси.

А избирането дори само на мястото, на което създаваме нов дом е нелека задача. Но кои фактори съблюдаваме, когато избираме?

Проектиране на отоплителни системи с постоянен ток

Тази услуга е сравнително нова и възникна като “дъщерна услуга” на проектирането за строителство на нои жилища. Отнася се до домове, които могат да използват соларна енергия посредством фотоволтаични модули.