Единствено Естествен Електромагнетизъм

ЕМП и стресовите прoтеини

Стресовите протеини са наистина незаменим инструмент на тялото да се справя със стресори от най-различен характер и ЕМП от нейонизиращата радиация с различни честоти са сред факторите, които предизвикват стресов отговор в опит на тялото ни да се защити от разрушителния им ефект.