Единствено Естествен Електромагнетизъм

ЕМП и стресовите прoтеини

Стресовите протеини са наистина незаменим инструмент на тялото да се справя със стресори от най-различен характер и ЕМП от нейонизиращата радиация с различни честоти са сред факторите, които предизвикват стресов отговор в опит на тялото ни да се защити от разрушителния им ефект.

Дали да се заземяваме?

Какво ни дава заземяването? Земната повърхност е заредена отрицателно с огромно количество свободни електрони, които буквално можем да приемаме от нея, балансирайки презаредените си с положителни заряди тела и използвайки я като един огромен антиоксидант.