Единствено Естествен Електромагнетизъм

Нейонизиращата радиация и ДНК

От десетилетия, биолозите са установили, че нейонизиращата радиация може да взаимодейства с и да уврежда клетъчния геном (ДНК) на всяка една жива клетка. Увредената по този начин клетка или умира или, ако организмът не успее да приложи върху нея програмата за клетъчна смърт (апоптоза), то тя мутира.